Klauzula informacyjna dotycząca Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez firmę Servo Cool Sp. z o. o.

Administratorem Twoich danych osobowych osób wskazanych przez kontrahenta jest Servo Cool Sp. z o. o., ul. Górnośląska 17, 43-200 Pszczyna, dane kontaktowe: adres email: servocool@onet.pl lub listownie na adres firmy.

  1. Podane dane osobowe: imię i nazwisko, PESEL, NIP, zajmowane stanowisko, nazwa firmy, kod, miasto, ulica, numer domu, numery telefonów kontaktowych, adresy e-mail, przetwarzane będą w celu realizacji umów kupna-sprzedaży oraz świadczenia usług, zawartych pomiędzy kontrahentem a Servo Cool Sp. z o. o. stosowane będą do komunikacji, wystawiania dokumentacji na rzecz osoby/firmy tj. faktury, zamówienia, zlecenia, umowy, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie Twoich danych jest dobrowolne, ale jeśli nie udostępnisz nam danych kontaktowych nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.
  2. Dane osobowe wykazane w pkt. 2 nie będą przekazywane do państwa trzeciego, żadnej organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, ani innym osobom trzecim. Dane mogą być przekazywane do biura rachunkowego, które realizuje sprawozdawczość finansową. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  3. Podane dane osobowe wykazane w pkt. 2 będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego w którym umowy /kupna-sprzedaży, świadczenia usług /itp. zostały wykonane, chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń itp.
  4. Przysługuje Ci prawo do żądania od administratora danych dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  5. Jeśli Twoje dane zostaną naruszone przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego od 25 maja 2018 roku do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Chcesz zapytać o przenośny kontener chłodniczy?

Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące kosztów, warunków technicznych i eksploatacji naszego przenośnego kontenera chłodniczego.

Adres:
SERVO COOL Sp. z o.o.
ul. Górnośląska 17
43-200 Pszczyna
Skype: przemek_471
Skocz do góry