Inovativní přenosný chladicí kontejner.

Jednoduchý způsob, jak rychle zvětšit skladovací prostor s řízenou teplotou a snížit náklady na dodávku.

Inovace pro uspokojení potřeb zákazníků

Podnikatelé v oborech, jako je květinářství, potravinářství, gastronomie, farmacie, řeznictví nebo mlékárenství, se potýkají s potřebou skladovat zboží v kontrolovaných teplotních podmínkách.

To s sebou nese potřebu skladovacích prostor uzpůsobených k udržování vhodných chladicích podmínek, což s sebou nese značné náklady. Prosté zvětšení úložného prostoru z různých důvodů není vždy dostupnou možností.

Při nedostatku chladicích skladovacích prostor se zvyšují náklady na přepravu, protože zboží musí být dodáváno v kratších intervalech.

Přenosný chladicí kontejner - hlavní vlastnosti

Rádi bychom vám představili pohodlné řešení vašich problémů s omezeným skladovacím prostorem a kratšími dodacími lhůtami, kterým je námi vyráběný přenosný chladicí kontejner.

Stručná charakteristika našeho řešení:

  • kompaktní rozměry - pro umístění kontejneru nepotřebujete mnoho místa.

  • nízká hmotnost - kontejner lze nakládat a vykládat bez specializovaného vybavení (jeřáb HDS) a přepravovat na běžném přívěsu.

  • tichý provoz - dodávky lze provádět kdykoli bez účasti zaměstnanců.

  • další chladicí skladovací prostory bez nutnosti povolení

  • plné ovládání - vzdálené monitorování a řízení, GPS, GSM, fotovoltaické panely podporující napětí

  • široké možnosti konfigurace - možnost rozdělení na jednu nebo dvě komory se samostatně nastavitelnou teplotou od 0°C do -20°C

  • ekologické řešení snižující náklady - snížení frekvence dodávek, dodávky elektrické energie

Jaký přínos může mít pro vaši společnost zavedení přenosného chladicího kontejneru?

Hlavní výhody našeho přenosného chladicího kontejneru jsou:

  • dodatečný skladovací prostor s plně regulovatelnou vnitřní teplotou, a to i v blízkosti obytných budov díky nízké hlučnosti provozu kontejneru.

  • snížení četnosti a nákladů na dodávky

  • doručení zákazníkovi 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Chcete se zeptat na přenosný chladicí kontejner?

Rádi vám zodpovíme veškeré dotazy týkající se nákladů, technických podmínek a provozu našeho přenosného chladicího kontejneru.

Adresa:
SERVO COOL Sp. z o.o.
ul. Górnośląska 17
43-200 Pszczyna
Skype: przemek_471

SERVO COOL Společnost s ručením omezeným realizuje projekt spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu Slezského vojvodství na léta 2014-2020 pro prioritní osu I Moderní ekonomika pro opatření 1.2. Výzkum, vývoj a inovace v podnicích „Vývoj systému tichého výdeje na základě inovativního přenosného chlazeného kontejneru”.

Cílem projektu je vytvořit systém tzv. tichých dodávek zboží citlivého na různé teploty, který umožní zkrátit pracovní dobu, snížit emise škodlivých látek vznikajících při spalování paliva a snížit náklady spojené s dopravou a pronájmem skladovacích prostor.

Hodnota projektu: 834 714,71 PLN
Příspěvek z evropských fondů: 473 738,96 PLN

Vyskočit